سروستان نامه

کتاب (سروستان نامه) دارای ۳۸۴صفحه است. در این کتاب اوضاع اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، موقیعت جغرافیایی، رسم و رواج و مجموع داشته های روستای سروستان مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات بازتاب یافته است. در بخش پایانی کتاب، داستان واقعی گربۀ دخترم، زیر عنوان «کاشکی گربۀ دخترم می بودم» به نگارش در آمده است. کتاب در سال۱۳۹۰خورشیدی به همت فرزند ارجمندم «آرش یقین» از طریق شرکت (یقین آرت) و از طریق چاپخانۀ مهر حبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.