آیین عیّاری و جوانمردی

بخش نخست کتاب «آیین عیّاری و جوانمردی» در سال ۱۳۶۵هجری از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، برنده جایزه ادبی افغانستان شده و طی دو دهه گذشته، چهار مرتبه در کشور هلند، پاکستان، افغانستان و در شهر دوشنبه و مسکو، چاپ شده است. در سال ۱۳۸۷خلاصه و فشرده کتاب، در بیست و هشت قسمت، در سایتهای اینترنتی کشورهای انگلستان، هلند، کانادا، اطریش، سویدن و آلمان چاپ گردید. درسال ۱۳۸۹هجری آخرین بار کتاب آئین عیّاری و جوانمردی در۶۷۷ صحیفه به اهتمام «آرش یقین» از طریق شرکت «یقین آرت» و در مطبعۀ دولتی هرات، چاپ و منتشر شده است.