هزار و یک سخن

کتاب (هزار و یک سخن) دارای۴۳۰صفحه است. چنان که از نامش پیداست، در این کتاب سخنانی گهربار و آموزنده از صد و اند دانشمند و عالم شرقی و غربی و کلاسیک و معاصر، جمع آوری شده است. این کتاب به اهتمام «آرش یقین» و از طریق شرکت (یقین آرت) در سال۱۳۹۳خورشیدی آمادۀ چاپ شده است.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*