رقص روی آتش

کتاب (رقص روی آتش) دارای۲۳۰صفحه است. در این کتاب، خاطرات، چشمدیدها، یادداشتها و برداشتهایم، با چند مقالۀ پژوهشی ادبی و تاریخی بازتاب داده شده است. کتاب، به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در سال ۱۳۹۳خورشیدی آمادۀ چاپ گردیده است.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*