بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی

کتاب (بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی) دارای۶۹ صفحه است و به مناسبت یاد بود هزارمین سال وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سمپوزیم بین المللی کابل، از طریق اکادمی علوم افغانستان و در مطبعۀ دولتی افغانستان در سال ۱۳۶۹خورشیدی چاپ و منتشر شده است.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*