گزینۀ نثر قدیم دری

کتاب (گزینه نثر قدیم دری) دارای۲۳۴صفحه است. آن چه را که در این نامه می خوانید، مجموعه یی است از برخی یادداشتهای نگارنده که در سالهای گذشته به نگارش درآمده و بعد از تکثیر و چاپ مجدد، به حیث متن و کتاب درسی برای دانشجویان دانشکدۀ زبان و ادبیات در انیستیتوتهای پیداگوژی، دانشکده های تعلیم و تربیه و اکادمی تربیۀ معلم و دیگر نهادها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان، تدریس می شده است. در برخی از نبشته های این نامه، تجدید نظرها و اضافاتی صورت گرفته و نیز چند متن جدید به این کتاب افزود گردیده و در مجموع کتاب حاضر فراهم آمده است.… بیشتر بخوانید

سروستان نامه

کتاب (سروستان نامه) دارای ۳۸۴صفحه است. در این کتاب اوضاع اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، موقیعت جغرافیایی، رسم و رواج و مجموع داشته های روستای سروستان مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات بازتاب یافته است. در بخش پایانی کتاب، داستان واقعی گربۀ دخترم، زیر عنوان «کاشکی گربۀ دخترم می بودم» به نگارش در آمده است. کتاب در سال۱۳۹۰خورشیدی به همت فرزند ارجمندم «آرش یقین» از طریق شرکت (یقین آرت) و از طریق چاپخانۀ مهر حبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.

رقص روی آتش

کتاب (رقص روی آتش) دارای۲۳۰صفحه است. در این کتاب، خاطرات، چشمدیدها، یادداشتها و برداشتهایم، با چند مقالۀ پژوهشی ادبی و تاریخی بازتاب داده شده است. کتاب، به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در سال ۱۳۹۳خورشیدی آمادۀ چاپ گردیده است.

در گذرگاه تاریخ ادبیات

کتاب (در گذرگاه تاریخ ادبیات) دارای۲۹۰صفحه است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که درسمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا نود خورشیدی، در داخل و خارج کشور به خوانش گرفته شده است. در سال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین»، به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) از طریق چاپخانۀ ستاره نقره ای در هرات چاپ ومنتشر شده است.

بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی

کتاب (بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی) دارای۶۹ صفحه است و به مناسبت یاد بود هزارمین سال وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سمپوزیم بین المللی کابل، از طریق اکادمی علوم افغانستان و در مطبعۀ دولتی افغانستان در سال ۱۳۶۹خورشیدی چاپ و منتشر شده است.

بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری

کتاب (بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری) دارای۱۳۰صفحه است. این کتاب به اهتمام عبدالسمیع تمنا در تهران ایران، آماده چاپ شد و در سال ۱۳۷۴خورشیدی به سرمایۀ شرکت کیهان از طریق پروگرس مسکو چاپ و منتشر شده است. خلاصه و فشرده این کتاب درسال ۱۹۹۲میلادی توسط داکتر غمچین چله اوف ادبیات شناس شناخته شدۀ اکادمی علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه، به زبان روسی ترجمه و چاپ شده است.

اندیشه های رنگین

کتاب (اندیشه های رنگین) دارای ۱۲۴صفحه است که به اهتمام «آرش یقین» در سال ۱۳۷۵خورشیدی در پروگرس مسکو و به سرمایۀ شرکت کیهان چاپ و منشر شده است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی ادبی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که در سمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج کشور، به خوانش گرفته شده است.

اندرز نامۀ فردوسی

کتاب (اندرز نامۀ فردوسی) دارای ۳۰۱صفحه است. این کتاب مجموع تمام امثال و حکم ابوالقاسم فردوسی است که در سر تا سر شاهنامۀ فردوسی بازتاب یافته است. کتاب درسال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در مطبعۀ مهر حبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.

آیین عیّاری و جوانمردی

بخش نخست کتاب «آیین عیّاری و جوانمردی» در سال ۱۳۶۵هجری از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، برنده جایزه ادبی افغانستان شده و طی دو دهه گذشته، چهار مرتبه در کشور هلند، پاکستان، افغانستان و در شهر دوشنبه و مسکو، چاپ شده است. در سال ۱۳۸۷خلاصه و فشرده کتاب، در بیست و هشت قسمت، در سایتهای اینترنتی کشورهای انگلستان، هلند، کانادا، اطریش، سویدن و آلمان چاپ گردید. درسال ۱۳۸۹هجری آخرین بار کتاب آئین عیّاری و جوانمردی در۶۷۷ صحیفه به اهتمام «آرش یقین» از طریق شرکت «یقین آرت» و در مطبعۀ دولتی هرات، چاپ و منتشر شده است.