عیّاران و کاکه های خراسان در گسترۀ تاریخ

کتاب (عیّاران و کاکه های خراسان در گسترۀ تاریخ) دارای۱۵۹صحیفه است که در سال ۱۳۶۷خورشیدی برندۀ جایزۀ ادبیات افغانستان شده است. تا اکنون سه مرتبه چاپ ومنتشر شده است. بار نخست درسال ۱۳۶۵به تیراژ۵۰۰۰ هزار جلد از طریق وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان. بار دوم درسال ۱۳۶۸ از طریق چاپخانه میوند در پاکستان. چاپ سوم در سال ۱۳۸۶در مطبعۀ میوند کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.