اندیشه های رنگین

کتاب (اندیشه های رنگین) دارای ۱۲۴صفحه است که به اهتمام «آرش یقین» در سال ۱۳۷۵خورشیدی در پروگرس مسکو و به سرمایۀ شرکت کیهان چاپ و منشر شده است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی ادبی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که در سمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج کشور، به خوانش گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.